Ата журтсуз калгандардын көөдөн кыйкырыгыПайгамбарыбыз (саллаллаху алейхи васаллам) Таифтен да, Таиф элинен да үмүтү үзүлгөн абалда артка кайтты. Бирок, алар пайгамбардын артынан түшүп, жайына коюшкан жок. Таифтин акмактары, жаш балдары менен биригип пайгамбарыбызга (саллаллаху алейхи васаллам) кордук көрсөтүштү. Таш бараңга алышты.

Азирети Мухаммед (саллаллаху алейхи васаллам) айылдан араң алыстап барып бир дарактын көлөкөсүндө эс алганча буттарынан аккан канды тазалап, жараларын таңганы токтоду. Жараткан Раббине кайрылып мындай деп дуба кылды: “Оо Жараткан Алла! Алсыздыгымды, чарасыз абалымды, адамдарга кор болгонумду сенден башка кимге айтам! Оо Ырайымдуу жана Мээримдүү Зат! Сен кордолгондордун Рабби… Менин Раббимсиң! Мени кимге таштап койдуң? Эгер мага ачууланбаган болсоң, мен көргөн кыйынчылыктардын мен үчүн кыпындай да мааниси жок.”

Оо Жараткан! Бизди кимдин кароосуна калтырдың? Аял-эркек, жаш-карыны тандабай, бир четтен өлтүрүп жаткан Америкагабы? Россиягабы же Кытайгабы?

Башка чарабыз калбады. Барар жерибиз да калбады! Кайсы өлкөгө барбайлы, бизди качкын деп адам ордуна койушпайт. Иш бербей, ач калтырып кыйнайт. Кууп чыгышат. Баш калкалаганга жерибиз да калбады!

Оо Алла Таалам! Бизге ачууң келдиби? Эгер сенин ачууң келбеген болсо, бизе ошол жетиштүү. Бирөөлөрдүн көзүнө көрүнбөсөк да, адам ордуна коюлбасак да ыраазыбыз. Кааласа кордошсун, ага да ыраазыбыз. Дарактын астында, балдарыбызды кучактаган абалда ачкадан өлүүгө да ыраазыбыз.

Бизди кимдерге аманат калтырдың эй Раббим! Асмандан аёосуз бомба жаадырган заалымдаргабы? Эч тааныбаган адамдарга ар түрдүү химиялык куралдарды колдонуп алып, намаз убактысы келгенде кол ачып сага жалбарган заалымдаргабы?

Эй Раббим! Жаракатыбызды жапканга жардамчы да жок. Пайгамбарга (саллаллаху алейхи васаллам) жардам берген Ниновалык Юнустун жердеши Аддас бизге жардам берейин десе, ага да уруксат беришпей жатат. Суук бир жактан, бомба бир жактан, эң өкүнүчтүүсү диндеш бир тууганың тарабынан кемсинтилүү…

Бизге суук да, бомба да, ачкачылык да, заалымдардын аткан октору да өткөн жок. Бизге, кыбылабыз бир диндеш бир туугандарыбыздын кылганы өттү. Болгондо да сөөктү сыздатты.

Сууктан деле үшүгөн жокпуз. Бирок, диндеш туугандарыбыздын сууктугу үшүттү.

Октон корко турган абал деле калбады. Бирок, диндеш бир туугандарыбыздын бизди адам ордунда көрбөй жаткандыгы коркутту.

Бомбаларга деле көнүп калдык. Бирок, өз кызыкчылыктары үчүн ылайга чыланган чатырларыбыздын, ыйлап жаткан балдарыбыздын, сүйлөгөндү унуткан жүзүбүздүн сүрөтүн тартып алып кетип калгандарга көнө албай койдук!

Оо Жараткан Раббим! Бизге бир жол көрсөт! Чек араларыбыз минага толду. Калып өлөйүн десең да, же качып башка жакта жашайын десең да жол беришпейт! Сүрөт галереяларында, көргөзмөлөрдө колдонулуп кор болгондон чарчадык!

Ошентсе да, эгерде сен бизге ачууланбаган болсоң, анда биз үчүн булардын баарынын кыпындай да мааниси жок! Болгону сен бизге ачууланба. Кандай сыноо жиберсең да ыраазыбыз.

Автор

riis.kg

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *