Имамдардын кулагына күмүш сырга

Урматтуу имам бир тууганым! 

Улуу аалымдардын айткан сөзү бар. “Биз илимди дүйнө-мүлк үчүн үйрөндүк. Бирок, убакыт өтүп Алла Таала ниетибизди башкага бурду. Мындан ары дүйнөлүк байлык үчүн эмес, руханий байлык үчүн илимге умтула баштадык” деп айтышкан.

Ар бир кесиптин өзүнө жараша чөйрөсү, этикасы бар. Имамдык да руханий багыттан алып караганда бир кесип деп айтууга болот. Ар бир мечиттин имамы кийим-кечеси, жүрүм-туруму, тамактануусу, сүйлөөсү жана башка көптөгөн жактары менен катардагы адамдардан айырмаланып турушу керек. Имам болгон адам катардагы адамдар сыяктуу каалагандай жашап өтпөшү керек. Жаш имамдарыбыз жаштар менен бирге аларга окшоп кийинип алышпасын. Аскердин өзүнүн униформасы жана дарыгердин да өзүнүн униформасы болгон сыңары эле имамдарыбыздын да өзүнүн турган ордуна жараша, элдин көзүнө өөн учурабагандай, сүннөткө ылайык кийими болушу керек. Сүннөткө ылайык маселеси өзүнчө карай турган чоң маселе.

Имам – жолду билген, жолдогу кооптуу эл көрбөгөн нерселерди көрө алган жол башчы. Өзүнүн элине таасир бере алган, көркөм сөз өнөрүнө ээ жана элди түрдүү коркунучтарга каршы эскертүүчү болушу керек. Бул дегеним, имам саясатты да социологияны да өздөштүрө алышы керек. Эл менен иш кылуу эң кыйын кесиптердин бири. Бизге имам болуу канчалык жеңил туюлса да, намаз окутуп, жаназага барып никеп кыйып койуу менен гана чектелгендей туюлуп жатса да, чындыгында эң оор кесиптердин бири. Элдин ынтымагын, биримдигин жана коопсуздугун да өзүнө милдет кылышы керек.

Имам – коомчулуктун эң ишенимдүү адамы. Кээде ата, кээде эне, кээде ага, кээде дос. Катардагы адам сыяктуу ойлонгондон алыс болушу керек. Күнүмдүк жашоо менен эле чектелбестен, алдыга план коюп, ар түрдүү иш-чараларга аралашып, элдин диний жашоосу менен бирге дүйнөлүк жашоосу менен да алек болушу керек.

Имам бир тууганым! Кулагыңа күмүш сырга! Ар бир кесип адамдын бул дүйнөдөгү жашоосун жакшыртуу үчүн гана бар. Ал эми имамдык кесип, адамдардын акырет жашоосун жакшыртуу үчүн бар. Бул кесипти тандаган ар бир имам-молдо өз кесибин сүйүп, так аткарбаса, өзү үчүн эле эмес бүтүндөй коомго таасири тиет. Аны көрүп үлгү алгандарга, аны көрүп исламга баа бергендерге жана аны көрүп мусулмандар тууралуу натыйжага баргандарга таасири тиет.

Имам – илим менен алектенет жана алган илимин элге таратат. Элдин баары ага келип мүшкүлүн айтат, жардам сурайт, кеңеш сурайт, фатва сурайт. Илим алуу ар бир мусулманга парз. Имамга эки эсе парз деп айтсак да жаңылышпайбыз. Элден келген ар бир суроону артка кайтарбастан жооп берүүгө милдеттүү. Адам баласы баарын биле бербейт. Ал анык нерсе. Билбейм деп айтуу да жооп берүүнүн бир түрү. Бирок, билбеген нерсесин китептен карап жооп бериши керек. Китептен таппаса, ошол учурдун белгилүү, эл тарабынан таанылган жана аалым деп кабыл алынган инсандардан барып сурасын. Баарын билем деп билбесе да жооп берүүсү ага эч кандай пайда алып келбейт, анын абройун түшүрөт. Суроого жооп береерде эч качан корс мүнөздүү болбоосу керек. Тагыраак айтканда адамдар менен мамиле түзүүнү мыкты өздөштүрүшү керек. Имам-молдо коом менен ар дайым тыгыз байланышта болгондуктан, адамдар менен кандай учурда кандай мамиле куруу керектигин мыкты өздөштүрүүсү өзү үчүн, ишинин илгерилеши үчүн өтө керектүү. Айылда болсун, шаарда болсун, айырмасы жок.

Элдин баары акыркы демин ойлоп, акыркы демине чейин план түзүп бул дүйнөдөн жашап өтөт. Имам акыркы деми менен бирге аркы дүйнөнү да кошо ойлонушу керек жана өзүнүн эле эмес элдин эки дүйнөдө бактылуулукка жетүүсү үчүн аракет кылууга милдеттүү.

Мына, эми алың жетсе имам болуп көр. Эр болсоң элден эрте туруп азан айтып көр. Аз гана айлыкка ушунун баарын кылып көр. Эгерде имамдарыбыз айтылгандардын жарымын орундатып, имамдыкка татыктуу болуп берсе, ошондо баары аларды үлгү алмак, сыйламак. Азыр деле үлгүлүү, сыйга татыктуу имамдарыбыз бар. Бирок, имамдардын баары исламдын ачык жүзү болушун биз каалайт элек. Аларды көргөн ар бир адам исламдын чыныгы, уникалдуу, универсалдуу дин экендигине баа берип турушун каалайт элек.

Албетте, ар бир мусулман адам бул өзгөчөлүктөрдү өзүндө ташып жүрө турган. Бирок имам-молдолорубуз элдин алдында ислам менен бирдей каралып келгендиктен, сөзүм алгач ошолорго. Айтылбай калган дагы көп нерсе бар. Биз аз-аздан баштай берели.

 

Автор

riis.kg

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *