Ислам изилдөө илимий институтунун конференциясы

Ислам изилдөө илимий институтунун конференциясы «Кыргызстанда жаштардын радикализм жана экстремизмге каршы туруктуулугу маселеси» – деп аталган конференция…