МУСУЛМАН АЯЛ

Бул макала дүйнө жүзүндө канча жалгыз бой кыздар болсо, мына ошолор үчүн. Жигиттер, эркектер, силерге мунун кереги жок, окубай эле койгула! Ошентип, сөзүбүздү баштайлы. Жалгыз…

ИСЛАМДА ҮЙ-БҮЛӨ

Эгең силерге Анын Өзүнөн башка эч кимге сыйынбоону жана ата-энеңерге жакшылык кылууну буйруду. Эгер алардан бирөө же экөө тең карылык куракка жетсе, аларга «Уф-ф!» — дебе,…

ПАЙГАМБАРЫБЫЗДЫН ЭҢ МААНИЛҮҮ ТАРБИЯ УСУЛУ – ҮЛГҮ БОЛУУ

Элди жакшылыкка чакыруудагы эң таасирлүү методдордун бири болуп ислам динине үгүттөгөн кишинин жүрүм-туруму, баскан-турганы жана үлгүлүү жашоосу эсептелет. Исламдын…