Кийимиңиздеги жазуунун маанисин билесизби?

Азыркы ааламдашуу шарты кыргыздардагы бир топ баалуулуктардын өзгөрүүсүнө өз таасирин тийгизди. Элибизде, өзгөчө айылдагы жаштар арасында деградация процесси күч алууда.…