Исламда жоолук эмне үчүн буйрук кылынган?

Тасаттур – сөздүк маниси «оронуу», «жамынуу»; «өзү менен башкалардын ортосуна перде коюу», «бир нерсенин ичинде же аркасында жашынуу» деген маанилерге келет. Ал эми…

Абу Ханифа ким болгон?

Аскалани «Такриб» деген китепте айткан «Нуъман бин Сабит Куфи Абу Ханифа». Перс элдеринен болот. Өтө атактуу факих, чоң аалым. 150 — хижрии жылы жетимиш жашында дүйнөдөн…

Имам Матуриди — последователь имама Абу Ханифы как в фикхе, так и в акыде

Имам Матуриди. Мухаммад ибн Абу Мансур аль-Матуриди Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд аль-Матуриди. Родился в Матуриде близ Самарканда 238 г.х./852 г. Похоронен он на…

Касымов: Балээнин баары илим-билимибиздин аздыгында

Адам өзүн оңдосо деле эскисине тартып кетеби же кандай билбедим. Баягы айтат го кыргызда “көнгөн адат өлгөндө калат” – деп, караңгычылык дебейин бирок жетишээрлик илимдин…