Касымов: Балээнин баары илим-билимибиздин аздыгында

Адам өзүн оңдосо деле эскисине тартып кетеби же кандай билбедим. Баягы айтат го кыргызда “көнгөн адат өлгөндө калат” – деп, караңгычылык дебейин бирок жетишээрлик илимдин…