3 главных отличия Хаджа от Умры

Вопрос. Являются ли хадж и умра одинаковыми ритуалами, или это два совершенно разных по значению актов поклонения? Ответ. Хадж и умра – не один и тот же вид поклонения.…

Ошинин хадис илимине кошкон салымы жана “Нисабу-л-ахбар” аттуу эмгеги

Сиражуддин Али б. Осмон аль-Оший (толук аты жөнү: Али б. Осмон б. Мухаммед б. Сулайман Абу Мухаммед Сиражуддин аль-Фаргани аль-Ханафи аль-Матуриди аль-Оший ат-Тайми аш-Шахиди)…

МАТУРИДИНИН ТАВИЛАТУ-Л-КУРАН АТУУ ЭМГЕГИНДЕ КОЛДОНУЛГАН БУЛАКТАР 

Матуриди жашаган доордо Аббасилер мамлекети мурдагы күчүн жоготуп бир канча Ислам дөөлөтү пайда болгон. Мындай башаламан чөйрөдө Матуриди Куран аяттарын ахл-и сүннөт…

МУСУЛМАН АЯЛ

Бул макала дүйнө жүзүндө канча жалгыз бой кыздар болсо, мына ошолор үчүн. Жигиттер, эркектер, силерге мунун кереги жок, окубай эле койгула! Ошентип, сөзүбүздү баштайлы. Жалгыз…

МОЛДО НИЯЗ ЭРНАЗАР УУЛУ (1823-1886)

Өмүр баяны жана чыгармачылык жолу Кыргыз маданиятынын тарыхында эң табышмактуу чыгармачыл адамдардын бири, кыргыздын чыгаан жазмачы акыны, ойчулу, философу – Молдо Нияз…

Ислам изилдөө илимий институтунун конференциясы

Ислам изилдөө илимий институтунун конференциясы «Кыргызстанда жаштардын радикализм жана экстремизмге каршы туруктуулугу маселеси» – деп аталган конференция…

УЯЗВИМОСТЬ И УСТОЙИВОСТЬ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ К РАДИКАЛИЗАЦИИ И ЭКСТРЕМИЗМУ: АНАЛИЗ В ПЯТИ СФЕРАХ ЖИЗНИ

Уязвимость и устойчивость молодых людей в Кыргызстане к радикализации и экстремизму: анализ в пяти сферах жизни Данная статья написана авторами Научно-исследовательского…

В Бишкеке обсудили роль СМИ в информационном сопровождении государственной политики в религиозной сфере

В Бишкеке 14 февраля прошел круглый стол «Роль СМИ в информационном сопровождении государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере». Об этом сообщает…