Абу Ханифа ким болгон?

Аскалани «Такриб» деген китепте айткан «Нуъман бин Сабит Куфи Абу Ханифа». Перс элдеринен болот. Өтө атактуу факих, чоң аалым. 150 — хижрии жылы жетимиш жашында дүйнөдөн…

Имам Матуриди — последователь имама Абу Ханифы как в фикхе, так и в акыде

Имам Матуриди. Мухаммад ибн Абу Мансур аль-Матуриди Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд аль-Матуриди. Родился в Матуриде близ Самарканда 238 г.х./852 г. Похоронен он на…