МОЛДО НИЯЗ ЭРНАЗАР УУЛУ (1823-1886)

Өмүр баяны жана чыгармачылык жолу Кыргыз маданиятынын тарыхында эң табышмактуу чыгармачыл адамдардын бири, кыргыздын чыгаан жазмачы акыны, ойчулу, философу – Молдо Нияз…